Bsta servicen - utan extra kostnad!

Service, underhåll och reparationer
under garantiperioden

EU-kommissionen klargör att konsumenten inte skall förlora sin garantirätt gentemot fordonstillverkaren om en oberoende reparationsverkstad har utfört normal service eller reparationsarbete. Fordonstillverkaren kan inte generellt avvisa ett garantikrav, t.ex. i samband med en startmotor eller ett defekt elfönster, om t.ex. ett oljebyte har utförts av en oberoende verkstad. Men om skadan beror på att en oberoende verkstad har utfört en felaktig reparation, blir den oberoende verkstaden ansvarig.

Reservdelar

Begreppet ”originalreservdelar” definieras alltså inte längre utifrån fordonstillverkarnas distributionssystem, utan istället efter kvaliteten på delarna. Delar som tekniskt sett är identiska kan nu säljas och framställlas som ”originalreservdelar”. Den nya definitionen bryter ned fordonstillverkarnas begreppsmonopol och öppnar nya säljmöjligheter på den fria eftermarknaden. Den nya förordningen definierar också begreppet ”reservdelar av motsvarande kvalitet” (matching quality parts) som originaldelar:
Like my 18-year-old self that saw a cool hublot replica and bought it without knowing much about timepieces, the more mature man that I am today, with all the extra knowledge I have, is still just as excited about the next tag heuer replica timepiece that catches my eye. Given that I wear mostly sport or casual watches, I've never been particularly compelled to spend a lot of money on a nice dress watch. Assuming I was attending cartier replica sale occasions with regularity, I'd look into something nice from rolex replica uk, Chopard, Piaget, Jaeger-LeCoultre. Since I don't, the idea of spending more than a few thousand for a good-looking dress watch hasn't crossed my mind. With that said, people like me do need good dress or formal rolex replica options.